Oron

Ovishet om framtiden och många andra situationer i vardagen oroa oss. Det förhindra oss att fokusera på nuet. Situationer kan vara att inte hitta jobb eller att de kära går bort. Vi är fast vid livet och att oroa sig om döden leder ingen vart. Det är bättre att njuta av livet och göra något med det. Att göra något positiv varje dag berika vårt liv och vi blir nöjda. Dessutom vi ånger inte att i slutet av livet. Däremot att har en tron är viktigt och tron på att det skriven i himmeln dvs ödet som bestämmer. En citat som säger att vi människor kan kämpa och kämpa med vad vi vill men det som skriven till oss kommer sker oavsett hur vi försöker. Här kommer lösning till oro hantering. Sysselsätta på något nyttigt Att fylla på något nyttigt och kreativ är viktig exempelvis syr eller organiserar gardrobben. Då undviker du att tänka så mycket på det som oroa dig. Att har ingenting att göra skapa känsla av tomhet och känslor kommer över en. Det bra att testa på något även om du känner inteför det, att går till prova på gym lektion är roligt sak att göra. Lyckohormonet steger upp och vi känner oss lyckliga. Saker som man ska göra ska inte vara så stora så att man kan ha kontroll över och inte känner jobbiga. Det som skapa oro är att sitta vid dator och mobiler och titta på sociala medier. När vi titta på sociala medier och jämför oss med andra skapar negativ bild av oss själv. Kanske vi har inte gjort något med vårt liv jämfört med andra som reser och studerar höga utbildningar. Då oroa oss mycket mer. Ibland tänker vi komma till målet utan att gå genom vägen dit.

Oron